ვებ-საიტები

ნახეთ ჩვენი პორთფოლიო

ონლაინ მაღაზია

Toolsmart.ge

Cloudnet.Web

წელი2023

კომერციული

Zoomex.ge

Cloudnet.Web

წელი2023

ონლაინ მაღაზია

Zenex.ge

Cloudnet.Web

წელი2021

ონლაინ მაღაზია

Tunu.ge

Cloudnet.Web

წელი2022

ფილმები და ვიდეობი

Tokyo.ge

Cloudnet.Web

წელი2017

ონლაინ მაღაზია

Tecservice.ge

Cloudnet.Web

წელი2020