ლ75.00GEL
ყოველთვიურად
VIP პაკეტი
საიტის მართვა
საიტის დაქონექთება
საიტის დიზაინის რედაქტირება
საიტის დაცვა და გასუფთავება
24/7 კონტროლი
ლ10.00GEL
ყოველთვიურად
Standart პაკეტი
საიტის მართვა
საიტის დაცვა
საიტის დიზაინის შეცვლა
ლ100.00GEL
ყოველთვიურად
Web Design Developer
საიტის დიზაინის ცვლილებები
საიტის სეო ოპტიმიზაციის გაწერა
საიტიზე ხარვეზების აღმოფხვრა
საიტზე სიახლეების დამატება
საიტზე გვერდების შექმნა / რედაქტირება
24/7 კონტროლი